Što vidjeti u Valpovu?


Valpovo i naselja u široj okolici spominju se u povijesnim izvorima istom prvih desetljeća 14.stoljeća, iako nema sumnje da su neka od njih postojala i ranije. Od vrlo starih naselja navode se Šag (Saag) i Bistrinci (Bezther). Bliža okolica Valpova pripadala je Baranjskoj, a od Marjančaca, Veliškovaca i Đurđa prema zapadu Križevačkoj županiji.

Ime Valpovo nije staroslavenskog niti hrvatskog porijekla. Ono, zapravo, govori i svjedoči o vremenu nastanka vlastelinstva, vjerojatno poslije najezde Tatara i dolaska tada mnogih stranaca u srednjovjekovnu Slavoniju i Ugarsku. Na čelu vlastelinstva nalazio se, očito, doseljenik porijeklom iz austrijskih pokrajina u svojstvu valpota ili valputa, upravitelja ili blagajnika feudalnog vlastelinstva.

Kroz sačuvane pisane dokumente kao feudalni vlasnici Valpova, spominju se Kralj Sigismund, ban Ivan Morović i njegov bratić Stjepan, ban Ladislav Morović, braća Matija i Petar Gereb od Wingartha, ugarski palatin Emerik Pereny, turci, Anton Hilleprandau von Prandau i drugi.

Fotogalerija Valpova

Dvorac Prandau-Normann u Valpovu


​Dvorac Prandau – Normann je srednjovjekovno-barokni graditeljski kompleks dvorca u Valpovu, jedan od najstarijih i najvećih dvoraca u Slavoniji, a ubraja se među najvrijednije povijesne arhitektonske sklopove profane arhitekture u sjevernoj Hrvatskoj.

Muzej Valpovštine


Muzej Valpovštine osnovan je 1956. godine zahvaljujući entuzijazmu Društva prijatelja starina Valpovo. Muzejska izložba i kancelarija kustosa smještene su u istočnom krilu dvorca Prandau-Normann u Valpovu.

Kapela sv. Roka


​Na malom valpovačkom brežuljku, nazvanom Zeleni brijeg, podignuta je 1796. godine zavjetna kapela u čast Sv. Roka.

Dvorska kapela sv. Trojstva


Unutar zidina srednjovjekovno-baroknog kompleksa dvorca Prandau-Normann nalazi se i zanimljiva dvorska kapela Sv. Trojstva, najstarija crkva u Valpovu. ​Sagrađena je u 15. stoljeću kao kasnogotička kapela Sv. Ladislava unutar Morovićeve utvrde.

Perivoj uz valpovački dvorac


​Valpovački perivoj jedan je od najvrednijih povijesnih perivoja kontinentalne Hrvatske. Nastao je kao parkovni prostor dvorca s kojim čini jedinstvenu i nedjeljivu cjelinu.

Srednjovjekovna kula


​Najstariji i spomenički najvredniji dio kompleksa valpovačkog dvorca srednjovjekovna je cilindrična kula s dijelom bedema nekadašnje utvrde.
Sjeverna obrambena kule u svojoj unutrašnjosti čuva kasnogotičke kamene dovratnike, prozorske okvire, spiralno stubište i kamene klupe, sve ukrašeno i danas jasno vidljivim kasnogotičkim klesarskim znakovima. U kupolastom svodu prvog kata posebno se ističe zaglavni kamen s reljefnim prikazom grba velikaške obitelji Morović kojeg okružuje zmaj, a nešto skromnije izveden je zaglavni kamen u svodu drugog kata s prikazom stiliziranog Sunce.

​Krajem 15. stoljeća valpovački veleposjed prelazi u vlasništvo obitelji Gereb de Wyngarth, a već početkom 16. stoljeća posjeduje ga ban i palatin Emerik Pereny, za vrijeme kojega je valpovačka tvrđava obnovljena u renesansnom stilu s otvorenim trijemom sa stupovima uokolo cijelog unutrašnjeg tvrđavskog dvorišta.

Izvor: www.tz-valpovo.hr

Comments are closed.

 • Valpovački dvori

  Tražite li smještaj vrhunske kvalitete u Valpovu ili vam je potrebna sala za svatove? Valpovački dvori nalazi se u Valpovu, Matije Gupca 95. Kapacitet sale za svatove je 230 osoba. Možemo vam ponuditi četiri sobe ukupnog kapaciteta od dvanaest osoba.

 • Kontakt

  Valpovački Dvori
  Matije Gupca 95, 31550 Valpovo.

  IBAN: HR2623900013102273967
  Mobitel: 091/332-2222
  Web stranica: sobe-valpovo.com
  Email: valpovacki.dvori@gmail.com